Vertaistukea sote-alan ammattilaisille päihdeongelmissa

Sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, käytätkö päihteitä haitallisesti? Joudutko toistuvasti ongelmiin humalahakuisen juomisen vuoksi tai ylittääkö viinin käyttösi riskirajat? Onko läheiselläsi ongelmallista päihteiden käyttöä?

Versot-hankkeen ryhmät

Versot-hanke tarjoaa apua ja tukea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla itsellään tai joiden läheisellä on haitallista päihteiden käyttöä. Hanke järjestää verkossa ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä jatkoryhmätoimintaa.

Ryhmätoiminta on valtakunnallista, maksutonta sekä irrallaan julkisista ja paikallisista palveluista. Hankkeen rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Testit

AUDITtestin avulla voit tunnistaa onko alkoholin käyttösi hallinnassa vai ylittääkö juominen riskirajat.

DAST-20 -testin avulla voit tunnistaa huumeiden tai lääkkeiden ongelmakäytön ja arvioida sen vaikeusastetta.

Scroll to Top